تماس با قالیشویی بانو

خط ویژه سراسر کرج:

۰۲۶-۳۴۱۱۸

۱۰ خط ویــــژه:

۳۲۷۲۸۱۷۲

۱۰ خط ویــــژه:

۳۴۲۰۸۲۵۲

آدرس:

بلوار دانش آموز، بلوار یادگار امام، بین خیام و رودکی قالیشویی بانو کرج

ایمیل:

info@banoocc.com

تماس با قالیشویی بانو
تماس با قالیشویی بانو